Skærising

Skærising er en højrevendt fladfisk med en aflang krop som og en ret sidelinje. Skindet er ensfarvet og føles ru. Spidsen af brystfinnen er ofte med en hvid spids, derudover har den stor slimgruber på undersiden af hovedet.

Den bliver sjældent over 40cm, samme størrelse som skrubben.

Skærisingen gyder fra marts – september.

 

Pighvar

Pighvarren er en venstrevendt fladfisk. Dens rygfinne begynder foran det øverste øje. Pighvarrens bugfinner er lige lange. Pighvarrens krop er nærmest cirkulær. Øjesiden er uden skæl, men derimod store benknuder, som kan føles som pigge.

Den bliver sjældent over 70cm og ca. 25kg tung.

Pighvarren lever på 20-70 meters dybde på sandet, stenet bund.

Pighvarren gyder fra april til august afhængig af område.

 

Rødspætte

Rødspætten er en hørevendt fladfisk som kendes ved dens røde pletter på oversiden.

Derudover har den 4 benknuder som sidder bag ved munden. Kropskivens bredde udgør ca. 50% af kropslængden.

Rødspætten bliver sjældent over 50cm og ca. 2-3 kg.

Rødspætten er en fladfisk og lever derfor på bunden. Den lever for det meste på sandet bund, hvor den har mulighed for at skjule sig.

Rødspætten gyder for det meste om vinteren, dog afhængigt af området.

Herhjemme i Danmark er rødspætten også kendt for a være den fisk man bruger til fiskefilet som er en  kendt dansk spise.

 

Søtunge

Søtungen er en højrevendt fladfisk. Forenden og hovedet har et jævnt afrundet omrids, kraftigt overbid også er bagkanten af forgællelåget skjult af tyk hud. På blindesiden er kæber og næsebor omgivet af små trådagtige sansepapiller. Tungernes ca. 90 arter findes isæt i tropiske farvande.

Søtungen gyder i april-juni og i maj-juni afhængig af området.

Rødtunge

Rødtungen kan kendes på dens lille mund og hoved derudover mangler den en gatpig.

Rødtungens krop er mere oval i forhold til rødspættens som er mere rund.

Skindet er marmoreret og føles mere glat. Sidelinjen buer svagt over brystfinnen.

Rødtungen bliver sjældent over 40cm og ca. 2 kg. Tung.

Den lever for det meste på en hård bund og skalgrus, på ca. 50-150meters dybde.

Rødtungen gyder i april-august. Rødtungen fiskes mest om vinteren i trawl.

 

Skrubbe

Skrubben minder om rødspætten dog har den visse kendetegn, som gør den til dens egen. Skrubben er en højrevendt fladfisk, som har en lille mund. Overfladen er dækket af små benknuder som gør overfladen ru. Hvor rødspætten er mere rund, så er skrubben mere lang og for det meste også mindre.

Skrubben er en fladfisk, som lever på bunden og foretrækker derfor steder hvor den har mulighed for at grave sig ned. Den lever i ferskvand gerne med udmundingen af en flod, hvor vandet strømmer ud.

Skrubben gyder fra feb-maj afhængigt af området.

 

Slethvar

Slethvarren minder om pighvarren, dog har den sine kendetegn. Slethvarren er mere aflang end pighvarren også har den ikke de samme benknuder som oversiden.

Kroppen er tyndere og mere oval i kropskiven. Huden har små glatte skæl og ingen benknuder.

Slethvarren kan ændre farven af øjensiden så den svarer til bunden til ligger på.

Hvor pighvarren har pigge så har slethvarren tendens til at have mørke og lyse pletter som ses i en olivengrøn baggrund.