Krabbe

Krabben hører til gruppen af de tibenede krebsdyr, hvilket vil sige at den har ti lemmer.

Krabber variere meget i størrelse, alt fra 5mm til 30cm, dog findes der den japanske storsnuede krabbe, som har ben der spænder over 2 ½ m.

Krabben er et af havets ådselædere, dog kan de også aktivt finde føde ved at fange fisk.

Krabber løber sidelæns, fordi de er bredere end de er lange og det giver dem derfor mindre vandmodstand.

Østers

Østersene lever fra strandkanten til 20 meters dybde. Østersen skifter køn hele livet, det afhænger af omgivelsernes temperatur og fødeforhold.

 

Østersavl foregår i banker hvor de anbringes i bure ophængt,  i planktonrige områder.

 

Østersavlen er de seneste år gået tilbage, dog er der stadig en årlig produktion af 150.000 tons. De avles især i Frankrig.

 

Jomfruhummer

Jomfruhummeren kan typisk kendes udefra dens lange, slanke kloakse. Jomfruhummeren er et skalddyr og kan godt ligne en mindre hummer. Den bliver max 24cm lang for hannerne og hunnerne måler ca. 20cm.

De lever for det meste i huller på blød bund i 40-250meters dybde.

Jomfruhummeren fanges i trawl ligesom rejer og andre lign. Skalddyr.

 

Blæksprutte

Blæksprutten(Cephalopoda), er i nær familie med snegle og muslinger. De svømmer i store stimer og mange udfører sæsonvandringer. En del af dem har æg og lever derfor som rovdyr, hvor de jager stimefisk.

 

De mindste er 3cm lange, mens de største har en krop på 2-4 meter og op til 10 meter med fangearme.


Blæksprutter fanges ofte i varmere have, varmen har derfor en stor rolle i forhold til fangsten. Verdensudbyttet skydes til at være mellem 2-3mio. Tons årligt.

Musling

Ændre teksten ved at klikke på Rediger i elementets ramme.